Projekt 04 – Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.

Informujemy, że firma PANI-KA realizuje projekt pod tytułem: „Ekspansja zagraniczna firmy PANI-KA, udział w targach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych” w ramach Projektu 04 – Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie eksportu produktów firmy PANI-KA w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych w okresie od stycznia do końca września 2017.

W ramach tego projektu firma będzie wystawiała się na targach w: Berlinie, Nowym Jorku, Paryżu oraz Londynie.

Zakładane efekty: podpisanie kontraktów handlowych (co najmniej czterech), znaczący wzrost przychodów firmy z eksportu, wzrost rozpoznawalności marki w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wartość projektu: 204594,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 170855,33