London Fashion Week

Nasze stoisko podczas London Fashion Week, wrzesień 2017

Wyjazd realizowany w ramach projektu „Ekspansja zagraniczna firmy PANI-KA, udział w targach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych” Projektu 04 – Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.