JA New York Show

Nasze stoisko podczas targów JA New York Show

Wyjazd realizowany w ramach projektu „Ekspansja zagraniczna firmy PANI-KA, udział w targach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych” Projektu 04 – Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.