Berlin Fashion Week

Nasze stoisko podczas Berlin Fashion Week.

Wyjazd realizowany w ramach projektu  „Ekspansja zagraniczna firmy PANI-KA, udział w targach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych”  Projektu 04 – Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.