Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: zapytania ofertowego na zabudowę stoisk targowych, montaż, demontaż, grafika, meble, oświetlenie, Berlin, Paryż, Londyn

 

Działając na podstawie Ustawy Prawa Zamówień Publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

IN – STUDIO Paweł Pytel

Szczaniec 107

66-225 Szczaniec

927-179-26-21

 

Kryteria wyboru:

Cena brutto 80%

Dowiadczenie 20%